Evcil pet bakmak isteyen insanların en çok sorguladığı konulardan biri kuşkusuz ki kedi ve köpek tüylerinin herhangi bir hastalığa sebep olup olmayacağıdır. Bu yaygın inanış içinde de en büyük yer kaplayan bu tüyleri iç organlarda kistlere sebebiyet vermesidir.

          Kistlere sebep olansa masum dostlarımızın tüyleri değil petimize bulaşan bazı tip parazitlerdir. Evcil dostlarımızın tüyleri tek başına asla hastalık yapmamaktadır.

         Bu kistlere sebep olan parazit iç parazit olarak adlandırılan evcil dostlarımızda ve çiftlik hayvanlarında barınana ‘’Ekinokok’’ türüdür. Ekinokok paraziti düzgün koşullarda bakılmayan çiftlik hayvanlarına geçer burdan da döngüsüne çiğ etle beslenen etçil canlılarda devam eder. Larva adı verilen genç parazit formu çitlik hayvanlarının iç organlarında içi sıvı ile dolu kistlerde bulunurlar. Kist ve larvaların bulunduğu çiğ eti yiyen etçil hayvanlarda ise genç ekinokok parazitleri, bu hayvanların bağırsaklarında aktif hale gelip erişkin forma dönüşürler. Erişkin parazitlerde yine etçil hayvanların bağırsaklarında üremeye başlarlar. Birkaç erişkin parazit bile bağırsaklarda yumurta adı verilen milyonlarca mikroskobik canlı üretebilirler. Bu mikroskobik yumurtalarda dışkı ile birlikte etrafa saçılırlar. Bizlerin de olaya karışması bu aşamadan sonra meydana gelir. Eğer pet hayvanımız bu parazit ile bulaşık ise atılan yumurtaların  bulaştığı tüyü ağız yoluyla alırsak bu yumurtalar bağırsaklarımıza gelip açılır ve çeşitli iç organlara geçerek içi sıvı ve de genç parazit formu olan larvalarla dolu kistler yapabilir. Solunum yoluyla alınan tüyler ise kesinlikle açılmaz genel olarak solunum yolundan alınan tüyler burundan daha ileriye gidemez. Hapşırık aksırık ile dışarı atılırlar.

         Bu paraziti evde belediğimiz çiğ et yemeyen paraziter ilaçlamaları düzenli olarak uygulanan petimizden alma ihtimalimiz oldukça düşüktür.

         Hijyene dikkat ederek ;veteriner hekimimizle iş birliği içinde bulunarak , evcil dostumuzuda çiğ gıdalardan uzak tuttarak onlardan bizlere hastalık bulaşma ihtimalini oldukça düşürmüş oluruz. Hemde evcil bir pet besleme haylimizden uzak kalmamış oluruz.